Calendar Admitere

CALENDAR ADMITERE FACULTATEA DE MEDICINĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018–2019

 

Programele de studii de licenţă „Medicină”, „Asistenţă medicală generală” şi „Balneofizio-kinetoterapie şi recuperare”

 

Concursul de admitere: miercuri 25.07.2018

Înscrierilese vor face la secretariatele Facultăţii de Medicină în perioada 12 - 20.07.2018, între orele 9:00 - 16:00, după cum urmează:

 

- joi 12 iulie,                      între orele 9:00 - 16:00

- vineri 13 iulie,                 între orele 9:00 - 16:00

- sâmbătă 14 iulie              nu se fac înscrieri

- duminică 15 iulie            nu se fac înscrieri

- luni 16 iulie                     între orele 9:00 - 16:00

- marți 17 iulie                   între orele 9:00 - 16:00

- miercuri 18 iulie              între orele 9:00 - 16:00

- joi 19 iulie                        între orele 9:00 - 16:00

- vineri 20 iulie                   între orele 9:00 - 16:00

 

Programul de studii de licenţă Medicină (în limba engleză)

Cetăţeni străini din state membre ale UE, SEE şi CE: 27.07.2018 - test de departajare tip grilă, din disciplina Biologie, susţinut în limba engleză; admiterea la test este condiţionată de competenţa lingvistică, eliminatorie.

Înscrierile se vor face la secretariatele Facultăţii de Medicină în perioada 12 - 26.07.2018, între orele 9:00 - 16:00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

Cetăţeni străini din state terţe ale UE, SEE şi CE: 27.07.2018 –afişarea listelor candidaţilor declaraţi admişi.

 

 

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi la programele de licenţă în sesiunea iulie 2018 are ca dată limită 4.08.2018.

 

Programul de studii de Masterat

Înscrieri:               

                              3 – 11.09.2018, între orele 9:00 - 16:00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

Concurs de admitere: 12.09.2018

 

 

 

Arhiva

ADMITERE 2017 -  GHIDUL CANDIDATULUI LA MEDICINA