Taxe

Taxele de şcolarizare pentru studii de licenţă:

Specializarea Medicină:                                                     7.000 lei;

Specializarea Asistenţă medicală generală:                           3.500 lei;

Specializarea BFKTR:                                                        4.000 lei.