Arhiva admitere

2016

Repartitia pe sali a candidatilor - Specializarea: Medicina - Data: 25.07.2016

Repartitia pe sali a candidatilor - Specializarea: Asistenta Medicala Generala - Data: 25.07.2016

SIMULARE ADMITERE – 10 Mai 2015

Teza grilă ideal rezolvată – MATRIŢA - în variantele „P”, „Q”, „R”, „S”

BAREM MEDICINA - BIOLOGIE-FIZICA

BAREM MEDICINA - BIOLOGIE-CHIMIE

BAREM ASISTENTA MEDICALA GENERALA

Calendarul propriu pentru concursul de admitere din luna septembrie 2016, după cum urmează:
-          05 – 13 sept. – înscrierea la studii universitare de licență (BFT);
-          15 sept. – evaluarea scrisorilor de intenție (BFT);
-          05 – 20 sept. – înscriere la studii universitare de masterat;
-          21 sept. – interviu pentru studii de masterat, ora 09:00;
-          19 – 23 sept. – înscrierea la studii universitare de licență (Medicină, în limba engleză);
-          26 sept. – probă scrisă pentru admitere cetățeni straini UE, ora 11:00.
 

Repartitia pe sali a candidatilor - Specializarea: Medicina - Data: 25.07.2016

Repartitia pe sali a candidatilor - Specializarea: Asistenta Medicala Generala - Data: 25.07.2016


 

Calendarul admiterii pentru sesiunea iulie 2016

 

Perioada de înscrieri Medicină, Asistență Medicală Generală, Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare: 14.07.2016-20.07.2016

Data susținerii concursului de admitere Medicină și Asistență Medicală Generală: 25.07.2016

 

Perioada de înscrieri – Medicină (în limba engleză): 18.07.2016-25.07.2016

Data susținerii concursului de admitere – Medicină (în limba engleză) - cetățeni străini state UE: 27.07.2016

 

Perioada de înscrieri masterat:  18 – 27 iulie 2016. Admiterea la studiile universitare de masterat se încheie în septembrie, după a doua sesiune de înscrieri.

 

2015

CRITERII DE ADMITERE 2015
 

La PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ (ÎN LIMBA ROMÂNĂ), examenul include o probă scrisă, totalizând un număr de 100 de întrebări, din două discipline studiate în liceu: Biologie (într-o pondere de 75%) şi Chimie organică sau Fizică, la alegerea candidatului, (într-o pondere de 25%); opţiunea este exprimată de candidaţi la înscriere .

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

•           media de la bacalaureat,

•           nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat.

 

La PROGRAMUL DE STUDII ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, examenul include o probă scrisă cu întrebări din cadrul disciplinei de Biologie; numărul întrebărilor este de 60.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

•           media de la bacalaureat,

•           nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat

Durata probei scrise va fi de 3 ore în cazul programului de studii Medicină (în limba română) şi de 2 ore pentru admiterea la programul de studii Asistenţă Medicală Generală.

 

La PROGRAMUL DE STUDII BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE, admiterea se face prin concurs desfășurat pe baza evaluării dosarului, care include o scrisoare de intenție în urma căreia candidații vor fi evaluați ulterior cu admis/respins. Formatul general al scrisorii de intenție este următorul: MODEL scrisoare de intenție.pdf. Media de admitere a candidaților la concurs a căror scrisoare de intenție a fost evaluată cu „admis” este media de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii:

•           nota obţinută la prima probă scrisă la examenul de bacalaureat,

•           nota obţinută la a doua probă scrisă la examenul de bacalaureat.

CAPACITATEA DE SCOLARIZARE APROBATA A.R.A.C.I.S. pentru anul 2015-2016

Medicina – limba romana: 250

Medicina – limba engleza: 125

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare: 70

Asistenta medicala generala: 30

Masterat: 50

BAZA DE DATE ORIENTATIVA 2015

Va rugam sa trimiteti eventualele observatii si sugestii la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sesiunea septembrie 2015

Proba de Biologie la specializarea Medicina (in limba engleza) se va desfasura pe 25 septembrie, incepand cu orele 11, la sediul Facultatii de Medicina din Campus Corp B, Aleea Universitatii nr. 1.

 

Studii universitare de licenta:

1-10 septembrie, inscrieri pentru Specializarea: Balneofizikinetoterapie si Recuperare

11 septembrie 2015- evaluarea scrisorii de intentie si a dosarului de concurs Specializarea: Balneofizikinetoterapie si recuperare

 

Grafic admitere studenti straini pe locuri cu taxa in valuta:

1 – 10 septembrie 2015: depunerea dosarelor în vederea evaluării eligibilității la Departamentul Studenți Străini, pentru candidații din țările non – UE/SEE/CE;

16 – 23 septembrie 2015: înscrierea candidaților declarați eligibili după eliberarea atestatului de recunoaștere / scrisorii de acceptare de către MECS la secretariatele Facultatii de Medicina;

25 septembrie 2015: desfășurarea probelor de concurs specializarea: Medicina (in limba engleza).

 

Studii universitare de masterat:

1-20 septembrie, inscrieri pentru specializarea: Managementul institutiilor si al serviciilor medicale si farmaceutice.

25 septembrie 2015 ora 09.00 in sala E232 Campus Universitar – Medicina: sustinerea interviului si evaluarea dosarului de concurs.

 

Sesiunea iulie 2015

Admiterea studentilor straini pe locurile cu taxa in valuta – Medicina in limba engleza – se va desfasura marti 28 Iulie 2015 ora 09.00 in corp B – Campus Universitar – Facultatea de Medicina.

Repartitia pe sali a candidatilor - Specializarea: Asistenta Medicala Generala

Repartitia pe sali a candidatilor - Specializarea: Medicina

 

Studii universitare de licenta:

  • 13-24 iulie, inscrieri pentru Specializarea: Balneofizikinetoterapie si Recuperare
  • 13-20 iulie, inscrieri pentru Specializarile: Medicina, Asistenta Medicala Generala
  • 22 iulie, sustinerea probei scrise de concurs la specializarile: Medicina, Asistenta Medicala Generala
  • 25 iulie, evaluarea scrisorii de intentie si a dosarului de concurs Specializarea: Balneofizikinetoterapie si recuperare
  • Grafic admitere studenti straini pe locuri cu taxa in valuta:
  • 1 mai-5 iulie 2015-depunerea dosarelor in vederea evaluarii eligibilitatii la Departamentul Studenti Straini;
  • 15 iulie-24 iulie 2015- inscrierea candidatilor declarati eligibili dupa eliberarea atestatului de recunoastere/ scrisorii de acceptare de catre MECS la secretariatele Facultatii de Medicina;
  • 28 iulie 2015-desfasurarea probelor de concurs specializarea: Medicina (in limba engleza).
  • 13-24 iulie, inscrieri pentru specializarea: Managementul institutiilor si al serviciilor medicale si farmaceutice. Admiterea la studiile universitare de masterat se incheie in septembrie, dupa a doua sesiune de inscrieri. 

2014

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2014

 

Programul de studiu Medicină - 3 locuri cu taxă și 1 loc pentru rromi

Programul de studiu Asistenţă Medicală Generală -  13 locuri cu taxă

Programul de studiu Balneofiziokinetoterapie şi recuperare - 22 locuri cu taxă

Total:  38 de locuri cu taxă și 1 loc pentru rromi.

----

 

Program de studii universitare de LICENȚĂ:

Domeniul de studiu: Sănătate

Specializări:

·                     Medicină

·                     Asistenţă Medicală Generală

·                     Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

 

Program de studii universitare de MASTER:

Domeniul de studiu: Sănătate

Program de studiu:

·                     Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2013

PROGRAME STUDII DE LICENȚĂ

 

Medicina in limba romana:

Fara taxa: 130 locuri (din care 2 pentru rromi) si 2 locuri pentru romanii de pretutindeni

Cu taxa: 100 locuri

 

Medicina in limba engleza

Cu taxa – 125 locuri

 

Asistenta Medicala Generala

Fara taxa – 5 locuri

Cu taxa – 25 locuri

 

Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare

Fara taxa – 5 locuri (din care 1 loc pentru rrom)

Cu taxa – 65 locuri

 

PROGRAME STUDII DE MASTER

 

Managementul instituţiilor şi serviciilor medicale şi farmaceutice

Fara taxa – 20 locuri

Cu taxa – 30 locuri

-----------------------------------------------------------------

ANUNTURI ADMITERE

2014

ADMISSION FOR ENGLISH DIVISION STUDENTS – SEPTEMBER 2014

English language test – Monday, 29th September 2014, 09.00 hour

Biology test – Monday, 29th September 2014, 13.00 hour

PROGRAMUL DE INSCRIERI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT DIN CADRUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ S-A PRELUNGIT PÂNĂ ÎN ZIUA DE 21.09.2014 INCLUSIV. REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE SE VOR AFIȘA ÎN ZIUA DE 25.09.2014.

 

PROBA DE CONCURS - 12.09.2014, ora 9.00, Campus – corp B, specializările Medicină și Asistență Medicală Generală

 

CONSTESTATIILE PENTRU PROBELE DE MEDICINA, ASISTENTA MEDICALA GENERALA SI MEDICINA DENTARA SE DEPUN LA REGISTRATURA, SEDIUL DE PE BD. MAMAIA 124, ASTAZI, 24 IULIE, INTRE ORELE 9 SI 17.

-----------------------------------------------------------------

CALENDAR ADMITERE

PROBA DE CONCURS - 12.09.2014, ora 9.00, Campus – corp B, specializările Medicină și Asistență Medicală Generală

 

------------------------------------------------

 

14 – 22 iulie – înscrieri la sediul Facultății de Medicină (Campus, Corp B),

 între orele 9-17 de luni până vineri și între 9-12 în zilele de sâmbătă și duminică; 22.07.2014 - 09:00-15:00

23 iulie 2014 - susținerea probelor de concurs.

 

Pentru înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare(Balneofiziokinetoterapie şi recuperareși Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice), înscrierile  se fac între 14 și 25 iulie, în același interval orar, cu excepția zilelor:

·                     23 iulie, când intervalul orar este 13 – 17;

·                     25 iulie, când intervalul orar este 13 – 17. 

--------------------------------------------------------------------

TAXE

TAXE DE ȘCOLARIZARE 2014-2015

 

 

Medicină – 7000 lei

Medicină (în limba engleză) – 5000 euro

Asistență Medicală Generală – 3500 lei

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 4000 lei

Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice – 4000 lei

Taxa de înscriere (candidați români, UE, SEE și CE) – 100 lei

Taxa de înscriere la concursul  de admitere cu probe (pentru cetățenii străini la locurile cu taxă pe cont propriu valutar) – 350 euro

Taxa de înscriere la concursul  de admitere pe bază de dosar (pentru candidații străini la locurile cu taxă pe cont propriu valutar) – 100 euro

Taxa de înmatriculare (candidați români, UE, SEE și CE) – 50 lei

Taxa de înmatriculare (pentru cetățenii străini pe cont propriu valutar) – 100 euro

 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 2013-2014

 

Medicina generala – 7000 lei

 

Asistenta Medicala Generala – 3500 lei

 

Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare – 4000 lei

 

Masterat – 4000 lei

 

Taxa de inscriere – 100 lei

Taxa de inmatriculare – 50 lei

-----------------------------------------------------------------

REGULAMENTE ADMITERE

METODOLOGIE privind desfăşurarea Concursului de Admitere la studii de licenţă în Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Medicină în sesiunile iulie şi septembrie 2014

PROCEDURI PROPRII privind desfăşurarea Concursului de Admitere la studii de licenţă în Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Medicină în sesiunile iulie şi septembrie 2014

METODOLOGIE privind desfăşurarea Concursului de Admitere la studii de masterat în Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Medicină

PROCEDURI PROPRII privind desfăşurarea Concursului de Admitere la studii de masterat în Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Medicină

-----------------------------------------------------------------------

TESTE GRILA

 

SUBJECTS - FOR ENGLISH TEST (CPV)

subject 1

subject 2

Rezolvare teste grilă - admitere 2014(sesiunea septembrie) - publicat 22.09.2014

Rezolvare teste grilă - admitere 2014 - publicat 23.07.2014

Teste grilă - admitere 2014

--------------------------------------------------------------------

ACTE NECESARE

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă sunt necesare următoarele acte (într-un dosar plic):
1. cererea tip de înscriere pentru concursul de admitere sau cererea pentru recunoaştere în vederea acceptării la studii pentru cetăţenii statelor membre UE, SEE şi CE – (2 exemplare - Anexa 3), cererea pentru eliberare a Scrisorii de accept la studii pentru cetăţenii străini din state terțe UE (2 exemplare - Anexele 2A şi 2B);
2. certificatul de naştere, în copie legalizată (şi traducere legalizată, pentru studenţii străini);
3. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (ce şi-au schimbat numele);
4. diploma de bacalaureat sau adeverinţa de bacalaureat (pentru promoţia 2013), în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată (şi traducere legalizată, pentru studenţii străini);
5. foaia matricolă în original/copie legalizată (şi traducere legalizată, pentru studenţii străini);
6. la admiterea la studii universitare de licență cu predare în limba română, cetățenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba românăeliberat de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației Naționale;
7. adeverinţa medicală tip M.S. 18.1.1. (pentru studenţii străini, şi în traducere legalizată), eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie - după caz - de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL). Candidații cetățeni străini au obligația să prezinte adeverință medicală cu termen de valabilitate de maxim 6 luni;
8. patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate;
9. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
10. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
11. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere;
12. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, următoarele documente:
■ recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizaţii nu este luată în considerare;
■ copie legalizată a hotărârii judecătoreşti, care atestă constituirea legală a organizaţiei respective;
■ declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă;
■ cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat doreşte să candideze, cerere depusă la rectoratul universităţii

----------------------------------------------------------------------

ADMISSION

 

LISTA CANDIDATILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE FACULTATEA DE MEDICINA, SPECIALIZAREA MEDICINA IN LIMBA ENGLEZA CARE AU PRIMIT ACCEPTUL LA STUDII SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014 - Data: 24.09.2014 | 25.09.2014
 

 

LISTA CANDIDATILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE FACULTATEA DE MEDICINA, SPECIALIZAREA MEDICINA IN LIMBA ENGLEZA CARE AU PRIMIT / AU ATESTAT CNRED SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014 - Data: 24.09.2014

 

SUBJECTS - FOR ENGLISH TEST

subject 1

subject 2

 

ADMISSION FOR ENGLISH DIVISION STUDENTS – SEPTEMBER 2014

English language test – Monday, 29th September 2014, 09.00 hour

Biology test – Monday, 29th September 2014, 13.00 hour

 

TESTS FOR FOREIGN STUDENTS ADMISSION – September 2014