Concursuri angajare

Fise de verificare

Media minima - Facultatea de Medicina - HS 195/ 26.04.2018

 Metodologia de ocupare a posturilor didactice pe perioada nedeterminata in Universitatea „Ovidius“ din Constanta

Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica la Universitatea „Ovidius“ din Constanta

METODOLOGIE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT UNIVERSITAR PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

 

Arhiva

Criterii minimale medicina

Desfasurarea Concursurilor de ocupare a posturilor didactice

Fisa verificare conferentiar medicina

Fisa verificare profesor medicina

Fisa verificare sef lucrari medicina