Repartitia pe sali a candidatilor inscrisi la concursul de admitere de la Facultatea de Medicina Iulie 2022

 

Examenul de admitere pentru programul de studii Medicină, se va desfășura în data de 24 iulie 2022, la ora 10:00.

Proba de concurs pentru programul de studii Medicină se va desfășura în Corpul A, B șiCorpul C.

 

Intrarea în sălile de concurs se va face începând cu ora 08:00. Nu este admisă, sub nici un motiv, intrarea în Săli a candidaților după ora de începere a probei scrise.

Listele nominale ale candidaților în ordine alfabetică, sălile în care se desfășoară examenul și repartiția candidaților pe săli vor fi afișate la avizierele Facultății de Medicină si pe site.Rugăm candidații să consulte listele afișate (conforme cu legitimatiile de concurs) în vederea repartizării pe Săli.

Candidații au obligația de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afișate și de a aduce imediat la cunoștința comisiei tehnice de admitere, prin secretariatul facultății, eventualele neconcordanțe față de datele precizate înainte de începerea concursului de admitere.

Accesul candidaților în sălile de concurs în ziua examenului, se va face pe baza cărții de identitate sau a pașaportului valabil și a legitimației de concurs tip. Accesul în sălile de concurs cu dispozitive electronice (telefoane, ceasuri, etc.) de orice natură, pixuri, genți, apă, alimente este interzisă.

Avand în vedere creșterea incidenței infectărilor cu SARS CoV-2, recomandăm purtarea maștii pe durata probei scrise la examenul de admitere.

 

Comisia tehnică de admitere a Facultății de Medicină

 

Corp C